DS Prime Taper - DOKONAlÉ SPOJENIE TVARU A FUNKČNOSTI


DS PrimeTaper je ukážkou harmónie vedy a umenia.

Jeho inovatívny dizajn umožňuje predvídateľné

a bezpečné zavedenie do všetkých typov kostí.

Tieto jedinečné implantáty doplnia a vylepšia vašu prácu

vďaka možnosti okamžitého zaťaženia a intuitívnym

digitálnym pracovným postupom. 

  •         EFEKTÍVNA MANIPULÁCIA
  •        TRVALÁ OCHRANA KOSTI
  •        ZÁVIDENIAHODNÁ ESTETIKA
  •        BEZPROBLÉMOVÉ WORKFLOW


Katalógy na stiahnutie: