Ďakujeme Vám za účasť na Dentsply Sirona Implants Kongrese 2021

Už teraz pre vás pripravujeme kongres na september 2022

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave


EAO Digital Days 12-14 oktober 2021
EuroPerio10 JUNE 15-18, 2022 in Copenhagen