Dentsply Sirona Implants Kongres

Bratislava, 22. september 2023

Mená prednášajúcich:
  • Dr.Igor Čech, Slovensko
  • Dr.Imre Borzási, Maďarsko
  • Dr.Peter Gehrke, Nemecko
  • Dr.Daya Masri, Izrael

Prednášky budú prebiehať v čase od 13:00 do 18:00.
Od 8.30 do 11:30 sa bude konať praktický workshop s Dr.Imre Borzási.

Téma workshopu: Od spätného plánovania až po dočasnú korunku krok za krokom – ambulantné riešenia v implantológii.
Za účasť na kongrese budú udelené kredity.


International Osteology Symposium


Medzinárodné stomatologické stretnutie

14.ročník - Košice 21.4.2023 - 22.4.2023
Workshop: Sinus lift“ – otvorená a zatvorená technika ( MUDr.etMDDr. Stebel A., PhD., MHA)