Simplant - počítačom riadená chirurgia

Ako súčasť ponuky digitálnych riešení od spoločnosti Dentsply Sirona Implants ponúka Simplant lekárom komplexný 3D systém na presnú a predvídateľnú implantologickú liečbu.
Riešenia Simplant sú nákladovo efektívne, užívateľsky prívetivé a jedinečne kompatibilné so značkami a vybavením, ktoré už lekári poznajú a používajú.


Katalógy a manuály


Štúdie