NÁHRADA STRATENEJ KOSTI PRÍRODNOU CESTOU

NÁHRADA STRATENEJ KOSTI PRÍRODNOU CESTOU

index2png

Aktuálne v našej ponuke produktov od spoločnosti Dentsply Sirona nájdete aj produkt s názvom ALGIPORE, ktorý poskytuje prirodzenú obnovu stratenej kosti. Ide o čisto fytogénny materiál, ktorý je vysoko biokompatibilný a tak veľmi stabilný.

indexpng     index3png