Obchodné podmienky a registračné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim  Sanitaria spol.s r.oo, Pod gaštanmi 8,821 07 Bratislava (ďalej len predávajúci). Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a bezvýhrad s nimi súhlasí.

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov. Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, nebudú nijako zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámení mena, adresy dodania). Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a ručí za ich pravdivosť a aktuálnosť, má právo na zrušenie registrácie, teda o vymazanie svojich osobných údajov z databázy www.sanitaria.sk na základe písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto. Predávajúci má taktiež právo na odmietnutie alebo zrušenie registrácie kupujúceho, teda o vymazanie jeho osobných údajov z databázy www.sanitaria.sk

Všetky ceny uvedené v e-shope sú konečné vrátane DPH. V cene nie je zahrnuté poštovné. Zmena cien vyhradená.

Zľavy závisia od toho do akej zľavovej skupiny bol kupujúci zaradený. Rozdelenie do zľavových skupín sa robí na základe štatistík celkového predaj. To znamená, že kupujúci po dosiahnutí určitej cenovej hranice prechádza do výhodnejšej  zľavovej skupiny. Na tovar vo výpredaji sa nevzťahujú zľavové bonusy.

Dopravné náklady pri objednávke nad 100 € s DPH  neúčtujeme.

Ihneď po spracovaní objednávky bude Vaša objednávka pripravená na expedovanie. Tovar je dodávaný vrátane faktúry so splatnosťou 14 dní. V prípade, že požadovaný tovar nie je okamžite k dispozícii, bude zaslaný kupujúcemu v najbližšom možnom termíne na náklady predávajúceho. Prípadné prepravné za celú objednávku je účtované iba v prvej faktúre, u ďalších čiastkových zásielok, vzťahujúcich sa k jednej objednávke, prepravné neúčtujeme. Tovar je až do úplného zaplatenia kupujúcim majetkom Sanitaria spol. s.r.o.. Objednaný tovar Vám zasielame kuriérskou službou, poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v našich pobočkách po predchádzajúcom dohovore.

Všetok tovar zasielame aj do ČR. Pri preberaní takejto zásielky zákaznik v ČR zaplatí za tovar v CZK čiastku, ktorá zodpovedá čiastke zásielky v EUR vynásobenej aktuálnym kurzom CZK/EUR. Pri zasielaní tovaru mimo SR a ČR účtujeme poštovné podľa aktuálneho cenníka kurierskych spoločností, alebo Slovenskej Pošty. 

V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

V súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa ( § 12 zákon č. 108/2000 Z.z.) má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru,,ktorý musí v bezchybnom stave a originálnom balení vrátiť. Zdravotnícky materiál nie je možné vrátiť, ak bol použitý, pretože jeho vlastnosti neumožňujú vrátenie tovaru.
Je potrebné priložiť kópiu faktúry a udať dôvod  vrátenia, náklady na dopravu do nášho skladu hradí kupujúci. Možnosť vrátenia sa netýka tovaru vopred objednaného na základe podpísanej  kúpnej zmluvy, prípadne záväznej objednávky, v takom prípade je potrebné možnosť vrátenia tovaru vopred prerokovať s predávajúcim.

Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar.

V prípade zjavného poškodenia balíka kupujúci zásielku nepreberá a s prepravcom spíše Zápis o škode, z ktorého bude zrejmé, ktoré výrobky boli poškodené. Ak nie je poškodenie balíku pri odovzdaní zjavné a pri rozbalení je zistené poškodenie výrobkov, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ihneď, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky nahlásiť zoznam poškodených výrobkov. Neskôr nie je možné reklamáciu uznať.

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. Podľa typu tovaru a charakteru závady chybný tovar opravíme alebo vymeníme, prípadne zašleme na posúdenie výrobcovi. Zjavné vady tovaru je potrebné bez odkladu oznámiť predávajúcemu. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Preto si odložte spolu s daňovým dokladom aj doklad z pošty o prebratí zásielky, ktorý je nútne predložiť spolu s reklamáciou.

Firma Sanitaria spol. s.r.o. si vyhradzuje právo na možné chyby v textoch, ilustračných fotografiách a uvedených cenách na našej internetovej stránke, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. 

 
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík